• dingbu1

2020. gada Ķīnas jogas apģērbu tirgus analīzes ziņojums — tirgus stāvokļa apsekojums un attīstības stratēģijas plānošana

Kopš 2020. gada jogas apģērbu industrija ir saglabājusi stabilu attīstību, taču globālā COVID-19 uzliesmojuma dēļ Ķīnas jogas apģērbu industrija ir zināmā mērā skārusi. Taču valstī strauji atsākoties darbam un ražošanai, jogas apģērbu industrija pamazām atgriežas pie izaugsmes. Ilgtermiņā epidēmijai ir salīdzinoši neliela ietekme uz jogas apģērbu nozari plašajā vietējā tirgū. Pašlaik Ķīnas ekonomiskā attīstība ir laba, iedzīvotāju ienākumu līmenis nepārtraukti uzlabojas, nodrošinot labu tirgus patēriņa vidi jogas apģērbu nozarei. Rūpniecības politika nodrošina labu biznesa vidi jogas apģērbu nozarei, kā arī nodrošina labu politikas garantiju investoriem.

Pēdējos gados no pašmāju jogas apģērbu nozares investīciju un attīstības perspektīvas jogas apģērbu nozari ir iecienījusi galvaspilsēta. Saskaņā ar statistikas datiem jogas apģērbu industrijas investīciju apjoms 2019. gadā sasniedza *** 100 miljonus juaņu. Var pierādīt, ka jogas apģērbu nozarei ir labas spējas piesaistīt investīcijas.

news1

Ķīnas jogas apģērbu nozares investīciju pieauguma prognoze

 Ķīnas ekonomikai nepārtraukti attīstoties uz kvalitāti, tiek atbalstīta rūpnieciskā inovācija. Jogas apģērbu rūpniecība Ķīnā ieiet attīstības stadijā, kvalitatīvas nozares investīcijas galvenokārt tiek izmantotas tehnoloģiskām inovācijām, produktu pētniecībai un attīstībai utt., saistītās nozares īstermiņā palielinās arī ieguldījumus, lai iegūtu lielāku tirgus konkurētspēju, tādējādi iegūstot plašāks tirgus, tāpēc nozare turpinās paplašināt investīciju apjomu, paredzams, ka investīciju pieaugums saglabās vienmērīgu izaugsmi.

Jogas apģērbu nozares investīciju pieauguma prognoze Ķīnā no 2020. līdz 2026. gadam

news2

Nozares tirgus koncentrācijas indekss ir visizplatītākā mērīšanas metode. Saskaņā ar amerikāņu ekonomista Beina un Japānas MitI rūpnieciskās koncentrācijas pakāpes klasifikācijas standartu industriālā tirgus struktūra ir aptuveni sadalīta divās kategorijās: oligopolistiskā (CR8≥40) un konkurējošā tipa (CR8 < 40%). Starp tiem oligopola tipu iedala ārkārtīgi augsta oligopola (CR8≥70%) un zemas koncentrācijas oligopola tipa (40%≤CR8 <70%). Konkurences veids tiek iedalīts zemas koncentrācijas konkurētspējīgā veidā (20%≤CR8 <40%) un decentralizētajā konkurences tipā (CR8 <20%).

No jogas apģērbu tirgus koncentrācijas viedokļa 2019. gadā visas nozares CR4 ir **%.

American Bain & Company tirgus struktūras klasifikācija

news3

 Ķīnas ziņojumu tīkls ir vecākais nozares analīzes ziņojums, tirgus padziļinātas izpētes ziņojumu sniedzējs un visaptverošs pasaules grupas nozares informācijas portāls. “2020. gada Ķīnas jogas apģērbu tirgus analīzes ziņojums — tirgus stāvokļa apsekojums un attīstības stratēģijas plānošana” aptver jaunākos nozares datus, tirgus karstos punktus, politikas plānošanu, konkurences informāciju, tirgus perspektīvas prognozes, investīciju stratēģiju un citu saturu. Vairāk papildināts ar lielu skaitu intuitīvu diagrammu, lai palīdzētu uzņēmumiem šajā nozarē precīzi saprast nozares attīstības tendences, tirgus iespēju tendences, pareizu uzņēmuma konkurences stratēģijas un investīciju stratēģijas izstrādi. Pamatojoties uz autoritatīviem Valsts statistikas biroja, Muitas pārvaldes un Valsts informācijas centra publiskotajiem datiem, kā arī mūsu centra lauka pētījumiem par nozari, kā arī apvienojumā ar nozares vidi, šis ziņojums veic tirgus izpēti un analīzi. no dažādām perspektīvām, ieskaitot teoriju uz praksi, makro un mikro.

Tā ir viena no svarīgām lēmumu bāzēm nozares uzņēmumiem, attiecīgajām ieguldījumu sabiedrībām un valsts iestādēm, lai precīzi izprastu nozares attīstības tendences, izprastu nozares konkurences modeli, izvairītos no darbības un investīciju riskiem un pieņemtu pareizus konkurences un investīciju stratēģiskus lēmumus. Šis ziņojums ir būtisks instruments nozares izpratnei un ieguldījumiem tajā. Skats uz pētniecību ir iekšzemes labi pazīstamas nozares informācijas konsultācijas, tajā ir vecāko ekspertu komanda, gadu gaitā ir bijuši tūkstošiem uzņēmumu, konsultanti, finanšu iestādes, rūpniecības asociācijas, individuālie investori sniedz profesionālu nozares analīzes ziņojumu, piemēram, klientu segumu Huawei, Ķīnas nafta, Ķīnas telekomunikācijas, Ķīnas celtniecība un nozares vadošie uzņēmumi, piemēram, HP, Disney un klienti ir plaši atzinuši.

Šī pētījuma ziņojuma datos galvenokārt izmantoti valsts statistikas dati, Muitas vispārējās administrācijas dati, anketas aptauju dati, Tirdzniecības ministrijas apkopotie dati un citas datu bāzes. Tostarp makroekonomikas dati galvenokārt nāk no Nacionālā statistikas biroja, daži rūpniecības statistikas dati galvenokārt nāk no Nacionālā statistikas biroja un tirgus izpētes dati, uzņēmumu dati galvenokārt nāk no valsts liela mēroga uzņēmumu un biržu statistikas datu bāzes. Statistikas birojs, un cenu dati galvenokārt nāk no dažādām tirgus uzraudzības datu bāzēm. Šajā pētījuma ziņojumā izmantotās nozares analīzes metodes ietver Portera piecu spēku modeļu analīzi, SVID analīzi un PEST analīzi, lai veiktu visaptverošu nozares iekšējās un ārējās vides analīzi un analizētu pašreizējo valsts ekonomiskās situācijas tendenci, tirgus attīstības tendences. un pašreizējos nozares karstos punktus ar vecāko analītiķu starpniecību. Paredziet turpmāko attīstības virzienu, jaunos karstos punktus, tirgus telpu, tehnoloģiju tendences un nozares turpmākās attīstības stratēģiju.

[Ziņojuma izklāsts]

Pirmā nodaļa: Pārskats par jogas apģērbu nozares attīstību Ķīnā no 2017. līdz 2020. gadam
Pirmajā sadaļā ir sniegts pārskats par jogas apģērbu industrijas attīstību
I. Jogas apģērbu industrijas definīcija
Otrkārt, jogas apģērbu nozares pamatinformācijas ievads
3. Jogas apģērbu nozares attīstības raksturlielumu analīze
Otrā sadaļa ir Ķīnas jogas apģērbu nozares augšupējās un pakārtotās nozares ķēdes analīze
I. Ievads industriālās ķēdes modeļa principā
Otrkārt, jogas apģērbu nozares ķēdes analīze
3. Ķīnas jogas apģērbu industrijas industriālo ķēdes posmu analīze
1. Augšupējā rūpniecība
2. Pakārtotās nozares
Trešā sadaļa: Jogas apģērbu nozares dzīves cikla analīze Ķīnā
I. Pārskats par jogas apģērbu industrijas dzīves cikla teoriju
Otrkārt, jogas apģērbu nozares dzīves cikla analīze
Ceturtās sadaļas jogas apģērbu nozares ekonomiskā indeksa analīze
I. Jogas apģērbu nozares peļņas analīze
Otrkārt, jogas apģērbu nozares ekonomiskā cikla analīze
Treškārt, jogas apģērbu nozares pievienotās vērtības telpas analīze
5. sadaļa. Ienākšanas šķēršļu analīze jogas apģērbu nozarē Ķīnā
I. Finansiālo šķēršļu analīze jogas apģērbu industrijā
Otrkārt, jogas apģērbu nozares tehnisko šķēršļu analīze
III. Talantu barjeru analīze jogas apģērbu industrijā
Iv. Zīmolu barjeru analīze jogas apģērbu industrijā
V. Citu barjeru analīze jogas apģērbu industrijā

Otrā nodaļa: 2017.–2020. gada globālā jogas apģērbu tirgus attīstības stāvokļa analīze
Pirmā sesija ir globālās jogas apģērbu industrijas attīstības kursa apskats
Otrā sadaļa ir globālā jogas apģērbu nozares tirgus reģionālais sadalījums
Trešā sadaļa Āzijas jogas apģērbu nozares reģionālā tirgus analīze
I. Āzijas jogas apģērbu nozares pašreizējās tirgus situācijas analīze
Ii. Āzijas jogas apģērbu nozares tirgus lieluma un tirgus pieprasījuma analīze
Treškārt, Āzijas jogas apģērbu nozares tirgus perspektīvu analīze
Ceturtā sadaļa: Ziemeļamerikas jogas apģērbu nozares reģionālā tirgus analīze
1. Ziemeļamerikas jogas apģērbu industrijas tirgus stāvokļa analīze
Ii. Ziemeļamerikas jogas apģērbu nozares tirgus lieluma un tirgus pieprasījuma analīze
3. Ziemeļamerikas jogas apģērbu industrijas tirgus perspektīvu analīze
V sadaļa Es jogas apģērbu nozares tirgus analīze
1. Es jogas apģērbu nozares tirgus stāvokļa analīze
Ii. Jogas apģērbu nozares tirgus lieluma un tirgus pieprasījuma analīze ES
3. ES jogas apģērbu nozares tirgus perspektīvu analīze
Sestā sadaļa: Galveno uzņēmumu analīze globālajā jogas apģērbu industrijā
7. sadaļa Pasaules jogas apģērbu nozares izplatības tendences prognoze no 2021. līdz 2026. gadam
8. sadaļa prognoze par pasaules jogas apģērbu nozares tirgus lielumu no 2021. līdz 2026. gadam

Trešajā nodaļā ir analizēta jogas apģērbu nozares attīstības vide Ķīnā
Pirmā sadaļa Ķīnas makroekonomiskās vides analīze
I. Ķīnas IKP pieauguma analīze
Otrkārt, rūpniecības ekonomiskās attīstības situācijas analīze
Sociālo pamatlīdzekļu ieguldījumu analīze
Kopējais jogas apģērbu daudzums, ko patērē visa sabiedrība
5. Pilsētu un lauku iedzīvotāju ienākumu pieauguma analīze
Patēriņa cenu izmaiņu analīze
Ārējās tirdzniecības attīstības situācijas analīze
Otrā sadaļa: Politikas vides analīze jogas apģērbu nozarē Ķīnā
I. Nozares regulējošās sistēmas pašreizējā situācija
Galvenās nozares politikas un noteikumi
Trešā sadaļa: Jogas apģērbu nozares sociālās vides attīstības analīze Ķīnā
1. Iedzīvotāju un vides analīze
2. Izglītības vides analīze
Kultūrvides analīze
Iv. Ekoloģiskās vides analīze
Piektkārt, patēriņa koncepcijas analīze

Ceturtā nodaļa: Jogas apģērbu nozares darbība Ķīnā
Pirmā sadaļa ir iepazīstināšana ar jogas apģērbu nozares attīstību Ķīnā
I. Pārskats par nozares attīstības gaitu
Otrkārt, nozares inovāciju analīze
Treškārt, nozares attīstības raksturlielumu analīze
Otrā sadaļa ir jogas apģērbu nozares tirgus lieluma analīze Ķīnā
Trešā Ķīnas jogas apģērbu nozares piedāvājuma analīzes sadaļa
Ceturtā Ķīnas jogas apģērbu nozares pieprasījuma analīzes sadaļa
5. sadaļa: Ķīnas jogas apģērbu nozares piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvara analīze
Sestā sadaļa: Jogas apģērbu nozares attīstības tendences analīze Ķīnā

Ķīnas jogas apģērbu nozares darbības datu uzraudzības piektā nodaļa
Pirmā Ķīnas jogas apģērbu nozares lieluma analīzes sadaļa
Pirmkārt, uzņēmuma kvantitātes struktūras analīze
Ii. Nozares aktīvu lieluma analīze
Otrā Ķīnas jogas apģērbu nozares ražošanas un mārketinga sadaļa un izmaksu analīze
1. Apgrozāmie līdzekļi
Otrkārt, pārdošanas ieņēmumu analīze
Treškārt, atbildības analīze
Iv. Peļņas skalas analīze
Izlaides vērtības analīze
Trešā Ķīnas jogas apģērbu nozares finanšu indeksa analīzes sadaļa
I. Nozares rentabilitātes analīze
Otrkārt, nozares maksātspējas analīze
3. Nozares darbības kapacitātes analīze
Iv. Nozares attīstības spēju analīze

Sestā nodaļa: 2017-2020 Ķīnas jogas apģērbu tirgus modeļu analīze
Ķīnas jogas apģērbu nozares sacensību statusa analīzes pirmā sadaļa
I. Jogas apģērbu nozares konkurences analīze Ķīnā
2. Jogas apģērbu nozares galveno zīmolu analīze Ķīnā
Otrā sadaļa: Jogas apģērbu nozares koncentrācijas analīze Ķīnā
1. Ķīnas jogas apģērbu industrijas tirgus koncentrācijas analīze
2. Ķīnas jogas apģērbu ražošanas nozares uzņēmumu koncentrācijas analīze
Trešā sadaļa ir Jogas apģērbu nozares problēmas Ķīnā
Ceturtā sadaļa ir Ķīnas jogas apģērbu nozares stratēģijas analīze problēmu risināšanai
Ķīnas jogas apģērbu nozares konkurētspējas analīzes piektā sadaļa
1. Ražošanas faktori
Otrkārt, pieprasījuma nosacījumi
3. Atbalsts un saistītās nozares
Iv. Uzņēmuma stratēģija, struktūra un konkurence
V. Valdības loma

Septītā nodaļa: 2017–2020 Ķīnas jogas apģērbu nozares pieprasījuma raksturojums un dinamiskā analīze
Pirmā Ķīnas jogas apģērbu nozares patērētāju tirgus dinamikas sadaļa
Otrā sadaļa ir Ķīnas jogas apģērbu industrijas īpašību analīze
1. Pieprasījuma priekšroka
Otrkārt, cenas izvēle
3. Zīmola izvēle
4. Citas preferences
Trešā jogas apģērbu nozares izmaksu analīzes sadaļa
Ceturtkārt, jogas apģērbu nozares cenu ietekmējošo faktoru analīze
1. Piedāvājuma un pieprasījuma faktori
2. Izmaksu faktors
Treškārt, kanālu faktori
4. Citi faktori
Ķīnas jogas apģērbu nozares cenu analīzes piektā sadaļa
Ķīnas jogas apģērbu nozares vidējās cenas tendences prognozes sestā sadaļa
I. Jogas apģērbu industrijas cenu ietekmējošie faktori Ķīnā
Otrkārt, Ķīnas jogas apģērbu nozares vidējās cenas tendences prognoze
Trīs, Ķīnas jogas apģērbu nozares vidējās cenas pieauguma prognoze

Astotā nodaļa: 2017-2020 Jogas apģērbu nozares reģionālā tirgus statusa analīze Ķīnā
Pirmā sadaļa ir Jogas apģērbu nozares reģionālā tirgus lieluma sadalījums Ķīnā
Austrumķīnas jogas apģērbu tirgus analīzes otrā sadaļa
I. Austrumķīnas pārskats
2. Austrumķīnas ekonomiskās vides analīze
3. Jogas apģērbu tirgus lieluma analīze Austrumķīnā
Ceturtkārt, Austrumķīnas jogas apģērbu tirgus lieluma prognoze
Trešā sadaļa tirgus analīze Ķīnas centrālajā daļā
I. Centrālās Ķīnas pārskats
2. Centrālās Ķīnas ekonomiskās vides analīze
3. Jogas apģērbu tirgus lieluma analīze Ķīnas centrālajā daļā
Ceturtkārt, jogas apģērbu tirgus lieluma prognoze Ķīnas centrālajā daļā
4. sadaļa Dienvidķīnas tirgus analīze
I. Dienvidķīnas pārskats
2. Dienvidķīnas ekonomiskās vides analīze
3. Dienvidķīnas jogas apģērbu tirgus lieluma analīze
Ceturtkārt, Dienvidķīnas jogas apģērbu tirgus lieluma prognoze

9. nodaļas konkurences situācija jogas apģērbu industrijā Ķīnā no 2017. līdz 2020. gadam
1. sadaļa Ķīnas jogas apģērbu nozares konkursa struktūras analīze (Portera piecu spēku modelis)
Konkurence starp esošajiem uzņēmumiem
Potenciālo dalībnieku analīze
III. Aizstājēju draudu analīze
Iv. Piegādātāju kaulēšanās spēks
V. Klientu kaulēšanās spēks
Otrā sadaļa: Ķīnas jogas apģērbu nozares SVID analīze
Pirmkārt, nozares priekšrocību analīze
2. Nozares trūkumu analīze
3. Nozares iespēju analīze
Iv. Nozares draudu analīze
3. sadaļa Ķīnas jogas apģērbu nozares (PEST) konkurences vides analīze
I. Politikas vide
2. Ekonomiskā vide
Treškārt, sociālā vide
Iv. Tehniskā vide

10. nodaļa Jogas apģērbu nozares uzņēmuma analīze (koriģēta ar datu atjauninājumu)
1. sadaļa Uzņēmums
I. Uzņēmuma profils
Ii. Galvenais bizness
3. Attīstības statuss
4. Priekšrocību un trūkumu analīze
2. sadaļa Uzņēmumi
I. Uzņēmuma profils
Ii. Galvenais bizness
3. Attīstības statuss
4. Priekšrocību un trūkumu analīze
3. sadaļa Uzņēmumi
I. Uzņēmuma profils
Ii. Galvenais bizness
3. Attīstības statuss
4. Priekšrocību un trūkumu analīze
4. sadaļa Uzņēmumi
I. Uzņēmuma profils
Ii. Galvenais bizness
3. Attīstības statuss
4. Priekšrocību un trūkumu analīze
5. sadaļa Uzņēmumi
I. Uzņēmuma profils
Ii. Galvenais bizness
3. Attīstības statuss
4. Priekšrocību un trūkumu analīze

11. nodaļa Jogas apģērbu nozares attīstības perspektīvas analīze un prognoze Ķīnā no 2021. gada līdz 2026. gadam
Pirmajā sadaļā ir analizēta jogas apģērbu nozares nākotnes attīstības perspektīva Ķīnā
I. Jogas apģērbu nozares iekšzemes investīciju vides analīze
2. Jogas apģērbu nozares tirgus iespēju analīze Ķīnā
Treškārt, Ķīnas jogas apģērbu nozares investīciju pieauguma prognoze
Otrā sadaļa ir pareģojums par Jogas apģērbu nozares turpmākās attīstības tendencēm Ķīnā
Ķīnas jogas apģērbu nozares tirgus attīstības prognozes trešā sadaļa
I. Jogas apģērbu industrijas tirgus lieluma prognoze Ķīnā
Otrkārt, Ķīnas jogas apģērbu nozares tirgus lieluma pieauguma prognoze
Treškārt, Ķīnas jogas apģērbu nozares produkcijas vērtības skalas prognoze
Ceturtkārt, Ķīnas jogas apģērbu nozares produkcijas vērtības pieauguma prognoze
V. Jogas apģērbu nozares piedāvājuma un pieprasījuma prognoze Ķīnā
Ķīnas jogas apģērbu nozares peļņas tendences prognozes ceturtā sadaļa
Pirmkārt, Ķīnas jogas apģērbu nozares bruto peļņas pieauguma prognoze
Otrkārt, Ķīnas jogas apģērbu nozares kopējās peļņas pieauguma prognoze

12. nodaļas ieguldījumu riska un mārketinga analīze jogas apģērbu nozarē Ķīnā no 2021. gada līdz 2026. gadam
Pirmā sadaļa jogas apģērbu nozares investīciju riska analīze
I. Jogas apģērbu nozares politikas riska analīze
Otrkārt, jogas apģērbu nozares tehniskā riska analīze
Treškārt, jogas apģērbu nozares konkurences riska analīze
Iv. Cita jogas apģērbu nozares riska analīze
Otrajā sadaļā jogas apģērbu nozares biznesa attīstības analīze un ieteikumi
I. Jogas apģērbu industrijas biznesa modelis
Otrais, jogas apģērbu nozares pārdošanas modelis
Treškārt, jogas apģērbu nozares inovāciju virziens
Trešā sadaļa jogas apģērbu nozares pārvarēšanas stratēģijas
Pirmkārt, izmantojiet valsts ieguldījumu iespēju
Ii. Konkurētspējīgas stratēģiskās alianses īstenošana
Treškārt, paša uzņēmuma pārvarēšanas stratēģijas

Nodaļa 13:2021-2026 Ķīnas jogas apģērbu nozares attīstības stratēģija un plānošanas ieteikumi
Pirmā sadaļa ir zīmola stratēģijas analīze jogas apģērbu nozarē Ķīnā
Pirmkārt, jogas apģērbu zīmola nozīme
Divi, jogas apģērbu uzņēmumi, lai īstenotu zīmola stratēģijas nozīmi
Treškārt, jogas apģērbu uzņēmuma zīmola statusa analīze
Ceturtkārt, jogas apģērbu uzņēmuma zīmola stratēģija
Pieci, jogas apģērbu zīmola stratēģiskās vadības stratēģija
Ķīnas jogas apģērbu nozares tirgus galvenās klientu stratēģijas īstenošanas otrā sadaļa
Pirmkārt, nepieciešamība īstenot galveno klientu stratēģiju
Ii. Saprātīgi izveidojiet galvenos klientus
Treškārt, mārketinga stratēģija galvenajiem klientiem
Ceturtkārt, stiprināt galveno klientu pārvaldību
Pieci, galveno klientu stratēģijas īstenošana, lai koncentrētos uz problēmu, kas jāatrisina
Trešā Ķīnas jogas apģērbu nozares stratēģiskās visaptverošās plānošanas analīzes sadaļa
I. Visaptveroša stratēģiskā plānošana
2. Tehnoloģiju attīstības stratēģija
3. Biznesa portfeļa stratēģija
Iv. Reģionālā stratēģiskā plānošana
5. Rūpniecības stratēģiskā plānošana
Vi. Mārketinga zīmola stratēģija
Vii. Konkurētspējīgas stratēģijas plānošana

Nodaļa 14:2021-2026 Ķīnas jogas apģērbu nozares attīstības stratēģija un investīciju ieteikumi
Ķīnas jogas apģērbu nozares produktu stratēģijas analīzes pirmā sadaļa
I. Pakalpojumu produktu attīstības stratēģija
Otrkārt, tirgus segmentācijas stratēģija
Treškārt, mērķa tirgus izvēle
Otrā sadaļa: Jogas apģērbu nozares cenu noteikšanas stratēģijas analīze Ķīnā
Ķīnas jogas apģērbu nozares mārketinga kanālu stratēģijas trešā sadaļa
I. Jogas apģērbu nozares kanālu izvēles stratēģija
Otrkārt, jogas apģērbu nozares mārketinga stratēģija
Ķīnas jogas apģērbu nozares cenu stratēģijas ceturtā sadaļa
Piektajā sadaļā aplūkots pasaules nozares analītiķu investīciju piedāvājums
I. Jogas apģērbu nozares galveno investīciju jomu analīze Ķīnā
Ķīnas jogas apģērbu nozares galveno ieguldījumu produktu analīze


Izlikšanas laiks: 07.07.2021