• dingbu1

Ķīnas jogas apģērbu tirgus padziļināts izpētes un attīstības stratēģiskās plānošanas ziņojums

LASĪŠANAS ZIŅOJUMS
“Ķīnas jogas uzvalks, ko izstrādājusi Āfrikas savienība (au), konsultējot nozares pētniecības profesionālus pētniekus, veicot intensīvu tirgus izpēti, apvienojumā ar valsts statistikas departamentu, Muitas ģenerālpārvaldi, institūcijām, piemēram, nozares asociāciju statistiku, veicot piegādes kalendārā gada analīzi. un pieprasījuma attiecību izmaiņu noteikums, produktu patēriņa struktūra, pielietojuma joma, tirgus attīstības vide un ar to saistītais politikas atbalsts. Tā veic padziļinātu izpēti un izpēti par uzņēmumu grupām nozares jomā, kā arī izmanto kvantitatīvās un kvalitatīvās zinātniskās izpētes metodes.

Šajā ziņojumā par jogas apģērbu tirgus analīzi kopumā uz maziem, no makro līdz mikro, pamatojoties uz datiem, konkrētās pētniecības jomas ietver produktu kategoriju, tirgus jaudu, ražošanas un mārketinga mērogu, cenu kotācijas, tehniskās īpašības, neapstrādātus materiālu piegāde, patērētāju grupas, patēriņa struktūra un imports un eksports, reģionālā konkurence, zīmolu konkurence, uzņēmums, nozares politika, peļņas prognoze, tirgus perspektīvas un cita informācija, precīza pašreizējo Ķīnas jogas apģērbu tirgus attīstības tendenču analīze, izprotiet attīstības virzienu nozares, visu veidu uzņēmumiem un iestādēm un citām iestādēm, lai sniegtu atsauces biznesa lēmumu pieņemšanai.

Pirmā nodaļa: Jogas apģērba izstrādājuma definīcija un nozares pārskats
Pirmā jogas apģērba izstrādājuma definīcijas sadaļa
I. Jogas apģērba izstrādājumu definīcija un klasifikācija
Otrkārt, jogas apģērbu produktu pielietojuma klāsta analīze
Otrā sadaļa ir jogas apģērbu nozares attīstība

Otrajā nodaļā ir analizēta ķīniešu jogas apģērbu tirgus vide
1. sadaļa. Īss ievads par jogas apģērbu tirgu Ķīnā no 2016. līdz 2020. gadam
I. Ķīnas ekonomikas un vides attīstības analīze
Ii. Ķīnas jogas apģērbu tirgus attīstība no 2016. līdz 2020. gadam
1. Ķīnas jogas apģērbu tirgus dzīves cikla analīze
2. Ķīnas jogas apģērbu tirgus briedums
Otrā sadaļa: Jogas apģērbu nozares vai tās lielās nozares attīstības statusa un stāvokļa tautsaimniecībā analīze
Iekšzemes jogas apģērbu tirgus attīstības politikas vai pasākumu trešā sadaļa

Trešā nodaļa: 2016.–2020. gada Ķīnas jogas apģērbu nozares darbības datu analīze
1. sadaļa Jogas apģērbu nozares vispārējā darbība Ķīnā no 2016. gada līdz 2020. gadam
I. Jogas apģērbu uzņēmumu skaits un izplatība
2. Jogas apģērbu nozares praktizētāju statistika
Otrā sadaļa ir jogas apģērbu nozares darbības dati Ķīnā no 2016. līdz 2020. gadam
Trešā sadaļa 2016-2020 Ķīnas jogas apģērbu nozares izmaksu struktūras analīze
4. sadaļa Jogas apģērbu nozares darbības izmaksas Ķīnā no 2016. gada līdz 2020. gadam
V sadaļa Jogas apģērbu nozares pārvaldības izdevumi Ķīnā no 2016. līdz 2020. gadam

Ceturtajā nodaļā ir analizēts starptautiskā tirgus pieprasījums pēc jogas apģērba izstrādājumiem
Pirmā sadaļa 2016.–2020. gada globālā jogas apģērbu tirgus pieprasījuma analīze
Otrā sadaļa ir globālā jogas apģērbu tirgus pieprasījuma struktūra
I. Lietotāju struktūra (produktu klasifikācija un proporcija)
Ii. Produkta struktūra (lietotāju klasifikācija un proporcijas)
3. sadaļa galveno globālā pieprasījuma reģionu tirgus analīze
I. Globālā reģionālā tirgus sadalījums
Ii. Pārskats par jogas apģērbu produktu pieprasījumu galvenajos pasaules reģionos
3. Galveno globālo reģionālo tirgu izplatīšanas tendences

Piektā nodaļa: Ķīnas jogas apģērbu produktu tirgus pieprasījuma analīze
Pirmā sadaļa 2016-2020 Ķīnas jogas apģērbu tirgus pieprasījuma analīze
Otrā sadaļa ir jogas apģērba tirgus pieprasījuma struktūra Ķīnā
I. Lietotāju struktūra (produktu klasifikācija un proporcija)
Ii. Produkta struktūra (lietotāju klasifikācija un proporcijas)
3. sadaļa Ķīnas galveno pieprasījuma reģionu tirgus analīze
4. sadaļa Reģionālo tirgu izplatīšana Ķīnā
I. Pārskats par pieprasījumu pēc jogas apģērba izstrādājumiem galvenajās provincēs un pilsētās
Otrkārt, reģionālā tirgus sadalījuma tendence

Sestā nodaļa: globālās jogas apģērbu ražošanas analīze
I sadaļa Kopējais globālās jogas apģērbu nozares ražošanas un izaugsmes temps no 2016. līdz 2020. gadam
2. sadaļa: globālās jogas apģērbu nozares ražošanas jauda un izaugsmes temps no 2016. līdz 2020. gadam
Trešā sadaļa ir faktori, kas ietekmē globālās jogas apģērbu nozares ražošanas jaudu
4. sadaļa globālās jogas apģērbu nozares kopējās ražošanas un izaugsmes prognoze no 2021. gada līdz 2025. gadam
Septītā nodaļa: Jogas apģērba izstrādājumu ražošanas analīze Ķīnā
1. sadaļa. Kopējais ražošanas apjoms un jogas apģērbu nozares izaugsmes temps Ķīnā no 2016. gada līdz 2020. gadam
2. sadaļa. Ražošanas jauda un jogas apģērbu nozares izaugsmes temps Ķīnā no 2016. līdz 2020. gadam
Trešā sadaļa ir faktori, kas ietekmē jogas apģērbu nozares ražošanas jaudu Ķīnā
Ceturtā sadaļa: Jogas apģērbu nozares kopējā ražošanas un izaugsmes prognoze Ķīnā no 2021. līdz 2025. gadam

Astotā nodaļa: Globālā jogas apģērbu pārdošanas analīze
1. sadaļa. Kopējais pārdošanas apjoms un globālās jogas apģērbu nozares izaugsmes temps no 2016. līdz 2020. gadam
Otrā sadaļa ietekmē globālos jogas apģērbu produktu pārdošanas faktorus
3. sadaļa. Pasaules jogas apģērbu produktu kopējais pārdošanas apjoms un izaugsmes prognoze no 2021. līdz 2025. gadam

Devītā nodaļa. Jogas apģērbu produktu pārdošanas apjoma analīze Ķīnā
1. sadaļa kopējais pārdošanas apjoms un jogas apģērbu nozares izaugsmes temps Ķīnā no 2016. gada līdz 2020. gadam
Otrā sadaļa ir faktori, kas ietekmē Yoga apģērbu produktu pārdošanu Ķīnā
3. sadaļa: Jogas apģērba izstrādājumu kopējais pārdošanas apjoms un izaugsmes prognoze Ķīnā no 2021. gada līdz 2025. gadam

Nodaļa 10:2016-2020 jogas apģērbu tirgus cenu analīze
Pirmā sadaļa 2016-2020 pasaules jogas apģērbu tirgus cenu analīze
I. Pasaules jogas apģērbu tirgus vidējās cenas tendence no 2016. līdz 2020. gadam
2. Jogas apģērbu tirgu ietekmējošo globālo cenu faktoru analīze
III. Pasaules jogas apģērbu tirgus vidējo cenu tendences prognoze no 2021. līdz 2025. gadam
Otrā sadaļa 2016-2020 Ķīnas jogas apģērbu tirgus cenu analīze
I. Jogas apģērbu tirgus vidējā cenu tendence Ķīnā no 2016. līdz 2020. gadam
2. Ķīnas jogas apģērbu tirgu ietekmējošo cenu faktoru analīze
3. Jogas apģērbu tirgus vidējās cenas tendences prognoze Ķīnā no 2021. līdz 2025. gadam

11. nodaļa Jogas apģērbu nozares reģionālās attīstības analīze Ķīnā no 2016. līdz 2020. gadam
Ķīnas jogas apģērbu nozares reģionālās attīstības statusa analīzes pirmā sadaļa
2. sadaļa jogas apģērbu tirgus analīze Ziemeļķīnijā no 2016. gada līdz 2020. gadam
Pirmkārt, Ziemeļķīnas ekonomiskās attīstības stāvokļa analīze
2. Tirgus lieluma analīze
Tirgus pieprasījuma analīze
Četri, nozares attīstības perspektīvu prognoze
3. sadaļa jogas apģērbu tirgus analīze Ķīnas ziemeļaustrumos no 2016. gada līdz 2020. gadam
1. Ķīnas ziemeļaustrumu ekonomiskās attīstības stāvokļa analīze
2. Tirgus lieluma analīze
Tirgus pieprasījuma analīze
Četri, nozares attīstības perspektīvu prognoze
4. sadaļa jogas apģērbu tirgus analīze Austrumķīnijā no 2016. gada līdz 2020. gadam
I. Austrumķīnas ekonomiskās attīstības stāvokļa analīze
2. Tirgus lieluma analīze
Tirgus pieprasījuma analīze
Četri, nozares attīstības perspektīvu prognoze
5. sadaļa jogas apģērbu tirgus analīze Dienvidķīnijā no 2016. gada līdz 2020. gadam
I. Dienvidķīnas ekonomiskās attīstības stāvokļa analīze
2. Tirgus lieluma analīze
Tirgus pieprasījuma analīze
Četri, nozares attīstības perspektīvu prognoze
6. sadaļa jogas apģērbu tirgus analīze Centrālajā Ķīnā no 2016. gada līdz 2020. gadam
Pirmkārt, centrālā Ķīnas ekonomiskās attīstības stāvokļa analīze
2. Tirgus lieluma analīze
Tirgus pieprasījuma analīze
Četri, nozares attīstības perspektīvu prognoze
7. sadaļa jogas apģērbu tirgus analīze Ķīnas rietumos no 2016. gada līdz 2020. gadam
1. Ķīnas rietumu ekonomiskās attīstības pašreizējās situācijas analīze
2. Tirgus lieluma analīze
Tirgus pieprasījuma analīze
Četri, nozares attīstības perspektīvu prognoze

12. nodaļa Jogas apģērbu nozares konkurences modeļa analīze Ķīnā 2016. gadā
Pirmā sadaļa nozares konkurences struktūras analīze
Konkurence starp esošajiem uzņēmumiem
Potenciālo dalībnieku analīze
III. Aizstājēju draudu analīze
Iv. Piegādātāju kaulēšanās spēks
V. Klientu kaulēšanās spēks
Otrā sadaļa Nozares koncentrācijas analīze
3. sadaļa Nozaru starptautiskās konkurētspējas salīdzinājums
1. Ražošanas faktori
Otrkārt, pieprasījuma nosacījumi
3. Saistītās nozares
4. sadaļa. Jogas apģērbu nozares konkurences modeļa analīze no 2016. līdz 2020. gadam
I. Jogas apģērbu sacensību analīze mājās un ārvalstīs no 2016. līdz 2020. gadam
Ii. Ķīnas jogas apģērbu tirgus konkurences analīze no 2016. līdz 2020. gadam
III. Lielāko vietējo jogas apģērbu uzņēmumu zīmolu analīze no 2016. līdz 2020. gadam

13. nodaļa Ķīnas jogas apģērbu ražošanas nozares augšupējo un pakārtoto galveno nozaru attīstības stāvokļa analīze no 2016. līdz 2020. gadam
Pirmā sadaļa jogas apģērbu nozares ķēdes analīze
I. Ievads industriālās ķēdes modelī
Otrkārt, jogas apģērbu nozares ķēdes modeļa analīze
Otrā jogas apģērbu iepriekšējās nozares analīzes sadaļa
I. Pārskats par augšupējo nozari
Otrkārt, iepriekšējās nozares attīstības statuss
Trešā jogas apģērbu pakārtotās nozares analīzes sadaļa
I. Pārskats par pakārtoto nozari
Otrkārt, pakārtotās rūpniecības attīstības statuss
Ceturtajā sadaļā analizēta augšupējo un pakārtoto nozaru ietekme uz jogas apģērbu nozari

14. nodaļa galveno uzņēmumu analīze jogas apģērbu nozarē Ķīnā
1. sadaļa Uzņēmums I
I. Iepazīšanās ar uzņēmumu
Galveno produktu un tirgus reakcijas analīze
III. Galveno pārdošanas kanālu analīze
Iv. Galveno finanšu datu analīze
V. Jaunākā uzņēmumu attīstības tendence
2. sadaļa Uzņēmums ii
I. Iepazīšanās ar uzņēmumu
Galveno produktu un tirgus reakcijas analīze
III. Galveno pārdošanas kanālu analīze
Iv. Galveno finanšu datu analīze
V. Jaunākā uzņēmumu attīstības tendence
3. sadaļa Uzņēmums iii
I. Iepazīšanās ar uzņēmumu
Galveno produktu un tirgus reakcijas analīze
III. Galveno pārdošanas kanālu analīze
Iv. Galveno finanšu datu analīze
V. Jaunākā uzņēmumu attīstības tendence
4. sadaļa Uzņēmums 4
I. Iepazīšanās ar uzņēmumu
Galveno produktu un tirgus reakcijas analīze
III. Galveno pārdošanas kanālu analīze
Iv. Galveno finanšu datu analīze
V. Jaunākā uzņēmumu attīstības tendence
5. sadaļa Uzņēmums 5
I. Iepazīšanās ar uzņēmumu
Galveno produktu un tirgus reakcijas analīze
III. Galveno pārdošanas kanālu analīze
Iv. Galveno finanšu datu analīze
V. Jaunākā uzņēmumu attīstības tendence

15. nodaļa jogas apģērbu nozares investīciju perspektīvu analīze no 2021. gada līdz 2025. gadam
Pirmā jogas apģērbu nozares investīciju analīzes sadaļa
I. Kopējā investīciju struktūra
Ii. Investīciju mērogs
Investīciju analīze pa reģioniem
Otrā sadaļa jogas apģērbu nozares attīstības perspektīvu analīze
I. Jogas apģērbu tirgus attīstības perspektīva globālajā situācijā
Otrkārt, jogas apģērbu tirgus attīstības iespējas
Ķīnas jogas apģērbu tirgus attīstības tendenču prognozes trešā sadaļa

16. nodaļa: Ieguldījumu iespējas un riska analīze jogas apģērbu nozarē Ķīnā
Pirmā sadaļa ir galvenie faktori, kas ietekmē jogas apģērbu nozares attīstību
I. Jogas apģērbu nozares darbību ietekmējošo labvēlīgo faktoru analīze 2021.-2025.
Ii. Nelabvēlīgo faktoru analīze, kas ietekmē jogas apģērbu nozares darbību no 2021. līdz 2025. gadam
III. To izaicinājumu analīze, ar kuriem jāsaskaras jogas apģērbu nozares attīstībai Ķīnā no 2021. līdz 2025. gadam
Iv. Jogas apģērbu nozares attīstības iespēju analīze Ķīnā no 2021. līdz 2025. gadam
Jogas apģērbu nozares investīciju iespēju analīzes otrā sadaļa
1. Investīciju projektu analīze
2. Iespējamais investīciju režīms
3. Jauns investīciju virziens jogas apģērbu industrijā
Jogas apģērbu nozares investīciju riska un kontroles stratēģijas analīzes trešā sadaļa
I. Jogas apģērbu tirgus riski un kontroles stratēģijas 2021.-2025
Ii. Jogas apģērbu nozares politikas riski un kontroles stratēģijas 2021.–2025
III. Jogas apģērbu nozares biznesa riski un kontroles stratēģijas no 2021. līdz 2025. gadam
Iv. Jogas apģērbu nozares tehniskie riski un kontroles stratēģijas 2021-2025
V. Jogas apģērbu nozares konkurences riski un kontroles stratēģijas 2021.–2025.

17. nodaļa Investīciju padomi
Pirmā produktu investīciju virzienu ieteikumu sadaļa
2. sadaļa Projekta investīciju priekšlikums

Diagrammas direktorijs
Diagramma: Jogas apģērbu tirgus lielums un pieauguma temps no 2016. līdz 2020. gadam
Diagramma: 2021.–2025. gada jogas apģērbu tirgus lielums un izaugsmes prognoze
Diagramma: galveno uzņēmumu tirgus daļa jogas apģērbu jomā, 2016.–2020
Diagramma: Jogas apģērba reģionālā struktūra, 2016-2020
Diagramma: jogas apģērba kanālu struktūra no 2016. līdz 2020. gadam
Diagramma: kopējais jogas apģērbu pieprasījums, 2016.–2020
Diagramma: Kopējā pieprasījuma prognoze jogas apģērbam 2021.-2025
Diagramma: jogas apģērbu pieprasījuma koncentrācija no 2016. līdz 2020. gadam
Diagramma: jogas apģērbu pieprasījuma pieauguma temps, 2016.–2020
Diagramma: Jogas apģērbu tirgus piesātinājums 2016.–2020. gadā
Diagramma: kopējais jogas apģērbu piedāvājums no 2016. līdz 2020. gadam
Diagramma: Jogas apģērbu piedāvājuma pieauguma temps no 2016. līdz 2020. gadam
Diagramma: Jogas apģērbu piedāvājuma prognoze 2021.-2025
Diagramma: Jogas apģērbu piedāvājuma koncentrācija no 2016. līdz 2020. gadam
Diagramma: Jogas apģērbu pārdošanas apjoms no 2016. līdz 2020. gadam
Diagramma: Jogas apģērbu inventārs no 2016. līdz 2020. gadam
Diagramma: Jogas apģērbu uzņēmumu reģionālais sadalījums no 2016. līdz 2020. gadam
Diagramma: Jogas apģērbu pārdošanas kanālu sadalījums no 2016. līdz 2020. gadam
Diagramma: Jogas apģērbu galveno aģentu sadalījums no 2016. līdz 2020. gadam
Diagramma: jogas apģērbu cenu tendence 2016.–2020. gadā
Diagramma: Jogas apģērba cenu tendences, 2021.–2025
Diagramma: Jogas apģērba peļņa un pieauguma temps no 2016. līdz 2020. gadam
Diagramma: bruto peļņas norma no jogas apģērbu pārdošanas no 2016. līdz 2020. gadam
Diagramma: jogas apģērbu pārdošanas peļņas norma no 2016. līdz 2020. gadam
Diagramma: peļņas norma no kopējiem jogas apģērbu aktīviem no 2016. līdz 2020. gadam
Diagramma: Peļņas norma no jogas apģērbu neto aktīviem no 2016. līdz 2020. gadam
Diagramma: Jogas apģērbu investīciju projektu skaits no 2016. līdz 2020. gadam
Diagramma: Jogas apģērbu investīciju projektu saraksts no 2016. līdz 2020. gadam
Diagramma: Jogas apģērbu investīciju pieprasījuma attiecība no 2016. līdz 2020. gadam


Izlikšanas laiks: 07.07.2021